Samen leven

Woonstee Bram is een kleinschalige particuliere woonvorm waar 24-uur zorg/begeleiding wordt geboden. In onze woonvorm kunnen acht mensen met een verstandelijke beperking wonen. De bewoners huren een appartement met slaapkamer en eigen sanitaire voorzieningen.

Naast de appartementen is er ook een gezamenlijke ruimte waar de bewoners samen televisie/films kunnen kijken, spelletjes kunnen spelen en waar we met ons allen eten. Het eten bereiden de bewoners ook zelf (of samen met de begeleiding). Iedereen in het huis is verantwoordelijk voor het netjes houden van de Woonstee.

Onze bewoners wonen begeleid zelfstandig en nemen zo veel mogelijk deel aan het maatschappelijk leven. Wij vinden het daarom belangrijk dat bewoners een vorm van dagbesteding hebben, waarin zij zich kunnen ontplooien tot volwaardige burgers. Wij begeleiden bewoners met de algemene dagelijkse levensverrichtingen.

We bieden bewoners een veilige omgeving, waar zij zich op hun gemak en gelukkig kunnen voelen. Dit realiseren we door te streven naar een open communicatie, waarbij de bewoners altijd bij ons terecht kunnen met vragen en problemen.

Om de bewoners zo goed mogelijk een gevoel van thuis te geven vinden wij het belangrijk dat er naast de begeleidende taken ook ruimte is voor leuke dingen. Zo gaan wij bijvoorbeeld; elk jaar gezamenlijk op vakantie; met ons allen naar een pretpark; samen uit eten; samen verjaardagen vieren; naar de bioscoop toe en nog veel meer. Kortom, we zijn net een soort verlengde familie.

Ambulante begeleiding

Na enkele jaren intern te hebben gewoond was een van onze bewoners toe aan een verandering, wat meer zelfstandigheid. Na goed overleg is er toentertijd besloten om dit te verwezenlijken door middel van ambulante begeleiding en sinds dien (2012) is ambulant wonen dus ook een mogelijkheid geworden bij Woonstee Bram.

In samenwerking met Acantus hebben wij appartementen voor onze ambulante clienten in de buurt. (Loop/fiets afstand) Op die manier kunnen zij s avonds gewoon aanschuiven bij het warme eten, of even gezellig op de koffie komen. Ook voor de bewoner-vakanties en andere uitjes horen zij er gewoon bij.

Visie

Met of zonder handicap, ieder mens heeft een eigen sociale, culturele en maatschappelijke achtergrond. Dit maakt van ieder mens een uniek persoon met eigen (specifieke) wensen en behoeften. Zo ook onze bewoners.

De bewoners moeten zo veel mogelijk hun leven naar eigen inzicht kunnen invullen en in staat worden gesteld een zo normaal mogelijk leven te leiden en op alle gebieden van de samenleving te kunnen participeren.

Kwaliteit van leven van onze bewoners staat centraal. De bewoners hebben recht op een volwaardige plaats in de samenleving.
Zij hebben zelf zo veel mogelijk zeggenschap over hun eigen leven.

Doelstellingen


De stichting stelt zich ten doel het in standhouden van een kleinschalige woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking.

Een woonvorm waarin de bewoners kansen worden geboden om:

- Te kunnen deelnemen aan de samenleving.
- Zich te kunnen ontplooien.
- Volwaardig kunnen wonen, in volwaardige appartementen.
- Daar waar mogelijk zelf invulling kunnen geven aan hun leven.
- Relaties te kunnen onderhouden met degenen van hun keuze.
- Gerespecteerd worden door anderen als een volwaardig persoon.
- Zich lichamelijk, psychisch, en emotioneel goed te voelen.
- Hun rechten te kunnen uitoefenen.

Zij tracht deze doelen te kunnen bereiken door middel van:

- Het bieden van passende woonruimte.
- Het bieden van alle noodzakelijk persoonlijke begeleiding cq zorg.
- Het bieden van een prettige woon/leefomgeving.
- Het hebben van gekwalificeerd personeel.