Aanpak

Werkwijze

Er wordt samen met de bewoners een leefplan op maat opgesteld en elke bewoner krijgt een persoonlijke begeleider. In een leefplan worden o.a. de volgende onderwerpen beschreven:

- Woon- en leefomgeving
- Lichamelijk- en psychisch welbevinden
- Maatschappelijke participatie

Eventuele veranderwensen worden gesteld als doelen. Samen met een persoonlijk begeleider wordt er stapsgewijs bekeken hoe je deze doelen kunt realiseren. Vervolgens wordt er een plan van aanpak geschreven.

- Wat wil je bereiken?
- Hoe wil je dit bereiken?
- Wie of wat heb je daarbij nodig?
- Wanneer wil je dit doel bereikt hebben?

Met een tussentijdse evaluatie wordt er bekeken wat er al gedaan is en wat er nog moet gebeuren.

De begeleiding richt zich op het aanleren van praktische vaardigheden zoals op tijd opstaan, douchen, wassen, koken, boodschappen doen, omgaan met geld. Verder wordt er aandacht besteed aan sociale vaardigheden (hoe maak ik vrienden, hoe ga ik om met mijn baas, hoe ga ik om met mijn medebewoners, hoe kan ik mijn grenzen aangeven

Begeleiding

We werken met professionele, bekwame mensen. Opleidingseisen: agogisch/pedagogisch verwante opleiding.
Tevens is er bij ons een mogelijkheid om stage te lopen.

We zijn een erkend leerbedrijf (Calibris)